За Фабриката

Нашата фабрика

Преди две години ЕТ Светлин Илчовски построи собствена фабрика, която е оборудвана със съвременно висококачествено оборудване за преработка на семена на фирмите CIMBRIAHEID, TOMRA sorting NV, TMA, Münch и Bühler , което гарантира постоянното качество на крайния продукт. Капацитетът на фабриката е повече от 96 тона готова продукция на ден. Конкурентните предимства се гарантират от солидните инвестиции в съвременни технологии за преработка и оборудване, предлагащо висококачествени продукт в големи количества. Фабриката е удобно разположена само на 30км от пристанище Оряхово .

Фирмата разполга с построената 2011 година мелница за пшеница с капацитет 140 тона на ден, намираща се в гр.Мизия в непосредствена близост до пристанище Оряхово „8км” и пристанище Козлодуй „10км”.

Притежаваме силози GSI за съхранение на 70 000 тона зърно а също и база и складове за съхранение на над 120 000 тона готова продукция.

Постоянно увеличаващите се изисквания към качеството и количеството на произвежданата и преработваната продукция изискват непрекъснати инвестиции в технологии и оборудване. И като един модерен селскостопански производител, ЕТ Светлин Илчовски изпълнява тези изисквания, за което свидетелстват притежаваните световни сертификати за качество.